Židům 2:12

Židům 2:12 B21

když říká: „Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění tě budu velebit.“
B21: Bible 21
Sdílet