Židům 2:11

Židům 2:11 B21

Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou totiž všichni z jednoho Otce. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci
B21: Bible 21
Sdílet