Židům 2:1

Židům 2:1 B21

Proto se musíme tím pečlivěji držet toho, co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryč.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Židům 2:1