Židům 1:7

Židům 1:7 B21

O andělech sice říká: „Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny,“
B21: Bible 21
Sdílet