Židům 1:6

Židům 1:6 B21

A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: „Klanějte se mu všichni Boží andělé!“
B21: Bible 21
Sdílet