Židům 1:5

Židům 1:5 B21

Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým“? A znovu: „Já jemu budu otcem a on mi bude Synem.“
B21: Bible 21
Sdílet