Židům 1:4

Židům 1:4 B21

Tento Syn o tolik převyšuje anděly, oč vznešenějšího jména se mu dostalo.
B21: Bible 21
Sdílet