Židům 1:3

Židům 1:3 B21

On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.
B21: Bible 21
Sdílet