Ageus 1:2

Ageus 1:2 B21

„Tak praví Hospodin zástupů – Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.‘“
B21: Bible 21
Sdílet