Ageus 1:13

Ageus 1:13 B21

Ageus, Hospodinův posel, pak lidu vyřídil Hospodinovo poselství: „Já jsem s vámi, praví Hospodin.“
B21: Bible 21
Sdílet