Genesis 1:4

Genesis 1:4 B21

Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Genesis 1:4