Genesis 1:30

Genesis 1:30 B21

Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Genesis 1:30