Genesis 1:29

Genesis 1:29 B21

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Genesis 1:29