Genesis 1:27

Genesis 1:27 B21

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.
B21: Bible 21
Sdílet

Genesis 1:27

Sdílet