Genesis 1:26

Genesis 1:26 B21

Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Genesis 1:26