Genesis 1:18

Genesis 1:18 B21

aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Genesis 1:18