Galatským 2:8

Galatským 2:8 B21

Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům.
B21: Bible 21
Sdílet