Galatským 2:21

Galatským 2:21 B21

Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně.
B21: Bible 21
Sdílet