Galatským 2:20

Galatským 2:20 B21

Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.
B21: Bible 21
Sdílet

Galatským 2:20

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 2:20