Galatským 2:17

Galatským 2:17 B21

Když tedy hledáme ospravedlnění v Kristu, poněvadž se ukazuje, že i my jsme hříšní, znamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě!
B21: Bible 21
Sdílet