Galatským 2:13

Galatským 2:13 B21

Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, až se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš.
B21: Bible 21
Sdílet