Galatským 2:12

Galatským 2:12 B21

nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců.
B21: Bible 21
Sdílet