Galatským 2:10

Galatským 2:10 B21

Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o což jsem se opravdu pilně snažil.
B21: Bible 21
Sdílet