Exodus 19:5

Exodus 19:5 B21

Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Exodus 19:5