Efeským 5:27

Efeským 5:27 B21

aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 5:27