Efeským 5:24

Efeským 5:24 B21

Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 5:24