Efeským 3:8

Efeským 3:8 B21

Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství
B21: Bible 21
Sdílet