Efeským 3:7

Efeským 3:7 B21

Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí.
B21: Bible 21
Sdílet