Efeským 3:6

Efeským 3:6 B21

že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši.
B21: Bible 21
Sdílet