Efeským 3:5

Efeským 3:5 B21

které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům
B21: Bible 21
Sdílet