Efeským 3:20

Efeským 3:20 B21

Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.
B21: Bible 21
Sdílet

Efeským 3:20

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 3:20