Efeským 3:16

Efeským 3:16 B21

Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 3:16