Efeským 3:13

Efeským 3:13 B21

Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.
B21: Bible 21
Sdílet