Efeským 3:10

Efeským 3:10 B21

Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost.
B21: Bible 21
Sdílet