Efeským 3:1

Efeským 3:1 B21

Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše – pro vás pohany.
B21: Bible 21
Sdílet