Koloským 3:23

B21
Bible 21

23Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem.