Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

2 Korintským 8

8
Jde mi o rovnost
1Bratři, chci, abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii. 2Ačkoli procházeli krutou zkouškou soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost. 3Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. 4Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. 5Udělali mnohem více, než jsme doufali – dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám.
6Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve započal, nyní také dokončil. 7Když ve všem tolik vynikáte – ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili – vynikejte tedy i v tomto díle milosti. 8Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. 9Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista – kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli.
10Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první, kdo s tím začali, ale hlavně jste to chtěli.#1.Kor 16:1–4 11Nuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte, 12vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.
13Nejde mi o to, aby se druhým ulehčilo a vy se octli v nesnázích, ale jde mi o rovnost. 14V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost mohla doplnit váš nedostatek. Tak nastane rovnost, 15jak je psáno: „Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek.“#Exod 16:18
16Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. 17Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní vůle. 18Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium, vysloužil uznání po všech církvích. 19Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. 20Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme. 21Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi.
22Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem horlivější, neboť k vám získal velikou důvěru. 23Pokud jde o Tita, je to můj společník a pomocník v práci pro vás. Pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci církví – jsou sláva Kristova! 24Podejte jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi.

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů

;