2 Korintským 8:14

2 Korintským 8:14 B21

V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost mohla doplnit váš nedostatek. Tak nastane rovnost
B21: Bible 21
Sdílet