2 Korintským 5:18-19

2 Korintským 5:18-19 B21

A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.
B21: Bible 21
Sdílet

2 Korintským 5:18-19

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 2 Korintským 5:18-19