1 Timoteus 6:14

1 Timoteus 6:14 B21

abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Timoteus 6:14