1 Timoteus 2:7

1 Timoteus 2:7 B21

a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.
B21: Bible 21
Sdílet