1 Timoteus 2:4

1 Timoteus 2:4 B21

který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Timoteus 2:4