1 Jan 4:9

1 Jan 4:9 B21

V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.
B21: Bible 21
Sdílet

1 Jan 4:9

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Jan 4:9