1 Jan 4:5

1 Jan 4:5 B21

Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá.
B21: Bible 21
Sdílet