1 Jan 4:4

1 Jan 4:4 B21

Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.
B21: Bible 21
Sdílet

1 Jan 4:4

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Jan 4:4