1 Jan 4:3

1 Jan 4:3 B21

Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!
B21: Bible 21
Sdílet