1 Jan 4:14

1 Jan 4:14 B21

A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Jan 4:14