1 Jan 4:11

1 Jan 4:11 B21

Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé.
B21: Bible 21
Sdílet

1 Jan 4:11

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Jan 4:11