1 Jan 2:23

1 Jan 2:23 B21

Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.
B21: Bible 21
Sdílet