E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014 (NZR)

Romani: Romanes (Karpatský) [Carpathian Romani]

Llegeix aquesta versió: E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014

Rómčina, Vychodoslovenská E Nevi Zmluva

This translation, published by The Word for the World Slovakia, was published in 2014.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact The Word for the World, Slovakia at www.romanibiblia.org.

Slovo pre Svet na Slovensku vydával tento preklad v roku 2014.

Keby ste si chceli objednať kópiu, napíšte prosím Slovo pre Svet na Slovensku, o.z. na adresu: Soľ 134, 094 35 Soľ.

Editor

Copyright ©The Word for the World International, 2013. All rights reserved.

Altres versions d'aquesta editorial

Dawro New TestamentE Nevi Zmluva pal o Romanes 2014Makua New TestamentNgindo New Testament 2015ጌኤዦ ማፃኣፖ

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.